• Doanh nghiệp tôi gặp phải một tình huống đòi hối lộ của cán bộ thuế như sau: “Sau một đợt kiểm tra thuế, công ty của bạn nhận được dự thảo kết luận với việc đề xuất xử phạt, kèm theo yêu cầu truy thu một khoản thuế lớn. Có nhiều lập luận vững chắc phản đối dự thảo kết luận này. Trong quá trình hoàn thiện kết luận và dự thảo quyết định xử phạt, cán bộ thuế gợi ý một khoản “lại quả” để giải quyết vấn đề này”. Vậy tôi phải làm gì trong tình huống này?

  14/11/2016
 • ân gian Việt Nam vẫn hay có câu: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Với cách ứng xử duy tình của người Việt Nam, doanh nghiệp tôi nên có “văn hóa quà tặng” như thế nào cho phù hợp?

  14/11/2016
 • Để kinh doanh liêm chính, thì trường tiên cần thống nhất về nhận thức và hành động trong việc xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh. Trên cơ sở đó hình thành các yếu tố và cơ chế để tuân thủ nghiêm túc các chuẩn mực ứng xử đã thống nhất. Thông thường, Bộ quy tắc ứng xử là “hiến pháp” của doanh nghiệp, trong đó đưa ra các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các đối tác và doanh nghiệp với chính quyền, xã hội, cụ thể như sau:

  14/11/2016
 • Thế nào là kinh doanh dựa trên nền tảng đạo đức? Theo phương thức này thì doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tồn tại trong môi trường kinh doanh hiện nay không?

  14/11/2016
 • Theo giải nghĩa của một số Từ điển trong nước, thì “Liêm chính” là sự nhất quán trong hành động của cá nhân hoặc tổ chức dựa trên hệ thống các giá trị, mục đích, phương thức, điều kiện, nguyên tắc đã được xác định. Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) cũng đưa ra khái niệm: “Liêm chính” là những ứng xử và hành động theo các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức hoặc đạo lý của các cá nhân, cũng như tổ chức nhằm ngăn chặn tham nhũng.

  14/11/2016