Đánh giá nhanh

Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc và nghiên cứu Bộ công cụ hướng dẫn phòng ngừa tham nhũng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện Bộ công cụ và có nhiều phương thức sáng tạo, thiết thực hơn nữa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng tôi rất mong các bạn dành thời gian trả lời một bản đánh giá nhanh. Thời gian dành cho việc trả lời các câu hỏi này không quá 10 phút.

Các bạn vui lòng tham gia đánh giá nhanh tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn các bạn!