Chào mừng

      Chương trình Hành động Thúc đẩy Thực hiện Liêm chính trong Kinh doanh (Đề án 12) là sáng kiến định hướng doanh nghiệp do Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy tính liêm chính trong kinh doanh thông qua hành động tập thể. Chương trình có sự tham gia của các cơ quan Chính phủ Việt Nam như Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Viện Khoa học Thanh tra v.v... Với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam (bao gồm cả các công ty nước ngoài đang hoạt động tại địa phương) cùng hợp tác thực hành liêm chính trong kinh doanh, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch (giai đoạn 2015-2019), Chương trình quản lý, thực hiện theo nguyên tắc chính sau:

     • Kiến nghị hoàn thiện khuôn khổ chính sách pháp luật nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và liêm chính.

     • Thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn, thông lệ tốt về minh bạch và liêm chính trong khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp.

     • VCCI tập hợp, xây dựng khối liên minh các hiệp hội, doanh nghiệp cam kết áp dụng những thông lệ tốt về minh bạch và liêm chính trong  kinh doanh.

     • Khuyến khích doanh nghiệp chủ động hợp tác với các cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội trong việc ngăn chặn tình trạng tham nhũng, hối lộ.

     • Trợ giúp kỹ thuật để từng doanh nghiệp xây dựng và thực hành văn hóa kinh doanh lành mạnh liêm chính trong nội bộ và với đối tác bên ngoài.

     Bước vào năm 2016 với việc khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đã thể hiện quyết tâm và cam kết mạnh mẽ cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cũng vào cuộc nhằm lắng nghe, đối thoại và tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Điều đó đã bước đầu tạo ra tâm lý và những tín hiệu tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về một Chính phủ kiến tạo, liêm chính.

    Việc tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh vẫn còn nhiều thách thức phía trước, xuất phát từ bối cảnh tự do hóa thương mại ngày càng sâu rộng khi Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong đó, liêm chính và chống tham nhũng là một trong những thách thức lớn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc thúc đẩy tự do hóa thương mại cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam phải chấp nhận và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh liêm chính đòi hỏi từ nhiều nền kinh tế phát triển.

    Với sự hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội từ Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh, VCCI thực hiện Sáng kiến “Xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng ngừa tham nhũng” tại Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp (chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa) vượt qua các rào cản, rủi ro từ tham nhũng. Trong phạm vi hoạt động Dự án, VCCI đã lựa chọn và phối hợp với nhóm chuyên gia trong nước, quốc tế (IBLF Global) biên soạn lại Bộ công cụ “Hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng ngừa tham nhũng” do nhóm các nhà lãnh đạo (B20) thuộc Nhóm các nền kinh tế lớn (G20) biên soạn dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ công cụ này ngắn gọn, dễ hiểu và đang được triển khai thành công ở nhiều nước thuộc G20. Khi sử dụng ở Việt Nam, Bộ công cụ cũng đã được điều chỉnh, cập nhật, phù hợp với thực tiễn môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước, cũng như hệ thống pháp luật của Việt Nam. Bộ công cụ này đưa ra các hướng dẫn cụ thể mà các doanh nghiệp có thể áp dụng, thực hành để phòng ngừa tham nhũng dưới mọi hình thức, giúp quản trị rủi ro tốt hơn trong các giao dịch kinh doanh. Bộ công cụ cũng được thiết kế một cách thuận tiện nhất để các doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm có thể đọc toàn bộ hoặc từng phần của tài liệu, đọc trực tuyến hoặc tải toàn bộ miễn phí để sử dụng như một cẩm nang trong quá trình thực hành liêm chính trong kinh doanh.

    Hiện tại, VCCI thực hiện hàng loạt chương trình tập huấn trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. Theo kế hoạch sẽ có 1.200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh/thành phố trên sẽ được hưởng lợi từ Dự án. Bên cạnh việc đào tạo trực tiếp, VCCI còn tiến hành thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến chuyên sâu hướng dẫn cho các doanh nghiệp đã từng tham gia hoặc chưa có điều kiện tham gia chương trình đào tạo trực tiếp có cơ hội tìm hiểu học hỏi thêm về Bộ công cụ hướng dẫn phòng ngừa tham nhũng này.

    Ngoài ra, trong khuôn khổ của Dự án, chúng tôi cũng đã thiết kế các công cụ khác gồm Diễn đàn và Hỏi đáp nhằm mục đích tập hợp, gắn kết các doanh nghiệp trong một nỗ lực chung về phòng ngừa tham nhũng. Nếu như Diễn đàn là nơi các doanh nghiệp nhỏ và vừa và bạn đọc quan tâm có thể chia sẻ kinh nghiệm, bài học của mình thì Hỏi đáp là địa chỉ các doanh nghiệp có thể đặt những câu hỏi, đưa ra tình huống thực tế để các chuyên gia có thể giải đáp hoặc cho các bạn những lời khuyên bổ ích.

    Cuối cùng, để tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp và giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng tôi cũng mong muốn doanh nghiệp và bạn đọc thường xuyên gửi bình luận, ý kiến góp ý, đánh giá về các sản phẩm của Dự án “Xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng ngừa tham nhũng”. Mọi ý kiến góp ý, xin gửi trực tiếp qua phần Diễn đàn hoặc trả lời câu hỏi online thăm dò ý kiến bạn đọc được đính kèm trong Bộ công cụ này.